Imobilizari

Ecran utilizat pentru gestionarea imobilizărilor corporale şi necorporale a societăţii.

Conţine clasificaţia mijloacelor fixe, pentru imobilizările corporale, permiţând calculul automat al amortizării acestora. Metoda de calcul a amortizării este cea a calculului liniar sau accelerat. În acest moment programul nu calculează amortizarea în regim degresiv.

Ecranul conține trei pagini:

  1. Lista imobilizărilor - permite adăugarea, modificarea sau ștergerea imobilizărilor.
  2. Modernizări/ Reevaluări/ Suspendări/ Plan amortizare -  permite introducerea operațiile care au loc asupra imobilizărilor si vizualizarea planului de amortizare.
  3. Registru imobilizărilor - destinat generării registrului.

Lista imobilizărilor
Modernizari/ Reevaluari/ Suspendari/ Plan amortizare
Registru imobilizărilor

Observație:


  • În cazul în care se modifică manual câmpurile "Val.ramasa" sau "Dur.ramasa", astfel încat acestea nu mai corespund calculelor automate realizate de program, amortizarea lunară va fi dată de raportul "Val. ramasa"/"Dur. ramasa". La imobilizările la care nu corespunde valoarea ramasă de amortizat cu cea calculată automat, câmpul aferent va apărea îngroșat. La aceste cazuri, generarea registrului imobilizarilor pentru lunile din urmă este posibil să nu producă rezultate corecte. De asemenea, nu se pot introduce modernizări, reevaluări sau suspendări, pentru ca se va reseta valoarea rămasă astfel încat sa fie corectă, conform cu data de intrare, valoare de intrare, durata de amortizare și operațiunile asociate existente.