Casa-Banca-Deconturi

Operaţiunile de trezorerie, presupun introducerea datelor pentru registrul de casă, jurnalul de bancă, deconturi. În program se regăsește un ecran dedicat, atât pentru operațiunile în lei, cât și pentru cele în valută, cu modul de operare asemănător, astfel că vor fi prezentate împreună.

Ecranele de introducere a datelor sunt compuse din două tabele:

  • tabelul din partea superioară, permite introducerea datei de operare. Restul informaţiilor din acest tabel vor fi preluate automat în baza informațiilor operate anterior și în baza înregistrărilor din tabelul privind detalii.
  • tabelul privind detaliile, în care se introduc, sumele plătite/încasate.

Modul de operare
Butoane funcționale

Observații:


  • Dacă facturile nu sunt achitate corect, Situația furnizorilor / Situația clienților va fi denaturată, dar nu vor fi afectate înregistrările contabile. Pentru a remedia, modificați cu suma corectă în coloana "Neachitat la zi" din aceste ecrane.
  • Programul nu permite salvarea unei plăți/încasări pentru un terț cu facturi în sistemul TVA la încasare care nu sunt asociate corect.
  • În cazul în care aţi introdus plăţi sau încasări la documente operate prin ecranele de intrări sau ieşiri, utilizând butoanele "Plată"/"Încasare" din acestea, veţi regăsi acele operaţii în lista de detalii a entității utilizate.