Situatie clienti - furnizori

Situația terților se apelează prin opţiuni distincte ale meniului, dar modul de utilizare/afișare este aproape identic, astfel că vor fi prezentate împreună.

Ecranele permit vizualizarea şi/sau tipărirea situaţiei facturilor emise/primite de la terţi (stadiul încasării/achitării acestora), atât pentru cele în lei cât şi pentru cele în valută. Sunt structurate în pagini distincte ce permit vizualizarea/listarea situației generale a facturilor emise/primite de la terți, a situației detaliate pentru un anumit terț, a facturilor scadente și a avizelor, având posibilitatea definirii unui interval de timp și aplicării unor filtre suplimentare pentru obținerea situațiilor dorite.


Situație generală
Facturi - Terțul selectat
Scadențar
Avize de expediție