Dare in folosinta obiecte de inventar

Opţiune specifică modulului de stocuri.

Ecran utilizat pentru darea în folosință și casarea obiectelor de inventar. Pentru ambele operațiuni, în acest ecran o să regăsiți câte o pagină distinctă.

Fiecare pagină conţine două tabele (zone) pentru introducerea datelor:

  1. tabelul în care se introduce gestiunea din care se va da în folosință/se va casa obiectul de inventar;
  2. tabelul destinat introducerii obiectului de inventar.

Mai jos regăsiți informații detaliate.


Tabelul aferent gestiunilor
Tabelul aferent obiectelor de inventar
Butoane funcționale

Observații:


  • Pot fi casate doar obiectele de inventar date în folosință.
  • Dacă în momentul dării în folosință a unui obiect de inventar selectați numele unui salariat, în momentul în care casați respectivul obiect trebuie sa selectați același salariat, pentru ca ulterior să puteți selecta articolul. Procedura este identică și pentru situația când nu ați selectat niciun salariat.