Productie

Opţiune specifică modulului de stocuri.

Eran utilizat pentru întocmirea bonurilor de predare aferente producției efectuate. Ecranul permite şi intoducerea consumurilor specifice pentru produsele predate pe baza bonului de predare sau generarea automată a acestor consumuri în cazul în care pentru acele produse există definite reţete în ecranul Articole. De asemenea, se pot introduce și cheltuieli ocazionate de procesul de producție.

Bonurile de predare se pot întocmi numai pentru acele articole al căror tip (definit în ecranul Tipuri de articole-servicii) a fost setat ca fiind "produs".

Tot în acest ecran  se va înregistra și producția generată automat de ieşirea serviciilor/produselor care sunt definite ca fiind de tip nestocat, produs şi vandabil şi care au definite consumurile pe bază de reţetă. Mai multe informații regăsiți în articolul de pe blog Producție generată din ieșiri.

Din ecranul Configurare societati - Setari diverse se poate opta pentru "sistemul de productie pentru ciclu de execuție mai lung de o lună", caz în care conţinutul ecranului se schimbă, validarea produselor şi a consumurilor realizându-se independent.

Ecranul  conţine două tabele (zone) pentru introducerea datelor:

  1. tabelul destinat introducerii articolului produs;
  2. tabelul destinat introducerii articolelor consumate în producție.

Mai jos regăsiți informații detaliate.


Tabelul aferent articolului produs
Tabelul aferent articolelor consumate
Butoane funcționale

Observații:


  • Informaţiile din tabelul aferent consumurilor pot fi introduse fie manual de către utilizator, fie automat de către program în cazul acelor articole ce au definită reţetă.
  • Tipul "Nedefinit" poate fi folosit pentru a introduce cheltuiala cu manopera, amortizarea etc., pentru a determina costul de productie exact. d.p.d.v. contabil, operarea acestora produce efecte doar când se optează pentru sistemul de producție pentru ciclu de execuție mai lung de o lună, înregistrându-se producție în curs de executie.
  • În cazul în care s-a optat pentru sistemul de producție pentru ciclu de executie mai lung de o luna din ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse", conţinutul ecranului se schimbă, validarea produselor şi a consumurilor realizându-se independent.

Vezi şi: