Preluare date contabile

Ecran ce permite preluarea balanței de pornire. Meniurile programului, meniul principal şi submeniurile sale devin active după validarea preluării de date.

Acest capitol a configurării societăţilor este extrem de important, de aceea vă recomandăm să-l parcurgeţi cu atenţie.


În practică se vor regăsi două situaţii legate de preluarea datelor:

Societatea nu a avut activitate
Societatea a mai avut activitate
Regulile de creare a unui cont analitic
Preluarea soldurilor în valută
Butoane funcționale

Vezi şi:


 


Vezi şi: