Diurne

Ecranul permite introducerea şi calculul diurnelor acordate salariaților, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, precum și calculul diurnei impozabile, dacă se depășește plafonul stabilit în baza legislației.

Suma aferentă diurnei impozabile va fi transmisă în ștatul de salarii și se va solicita confirmarea adăugării acesteia.


Semnificația coloanelor și modul de completare
Butoane funcționale

Observații:


  • În statul de plată se va transmite doar diurna impozabilă,  iar în D112 se va regăsi și diurna neimpozabilă, în luna aferentă datei completate în câmpul "Data platii".
  • Diurna impozabilă va fi transmisă în statul de plată ca sumă netă, doar dacă bifați opțiunea "Transmite diurna impozabila în stat ca suma netă" din ecranul Configurare salarii.
  • În declarația 112, suma aferentă diurnei va fi transmisă în rubricile aferente indemnizației de detașare, dacă starea curentă a salariatului, din ecranul Registrul de evidenta al salariatilor, este "Detasare". In caz contrar, diurna va fi transmisă în rubricile aferente indemnizației de delegare.

Vezi şi: