Situatie aprovizionari

Ecran ce permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor aprovizionate din intervalul de timp setat.


Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.

Dacă s-a optat pentru urmărirea articolelor pe loturi și/sau dacă au fost definite activități, în ecranul Grupe, filtrarea se va putea realiza și în funcție de acestea.

Butoane funcționale

Butoanele cu funcții comune cu a altor ecrane, au fost prezentate în secțiunea Consideratii generale. Butoanele regăsite doar în acest ecran sau cu funcții specifice, vor fi prezentate în continuare:

B fisa art-  buton ce deschide fișa articolului selectat.

Situatie aprov 1-  tipăreşte situaţia afișată în tabel, după aplicarea filtrelor.

Situatie aprov 2-  tipăreşte situaţia aprovizionărilor incluzând furnizorul aferent inregistrării, TVA-ul și totalul din factură.

Situatie aprov 3-  tipăreşte situaţia aprovizionărilor cumulată pe articole.

Situatie aprov 4-  tipăreşte situaţia aprovizionărilor cumulată pe furnizori.