Nomenclatoare

Meniul de nomenclatoare sau "Fişiere", permite gestionarea datelor necesare ulterior introducerii operațiilor efectuate de firmă. Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului fişiere (nomenclatoare) găsiţi în secţiunile de mai jos.


Opţiuni specifice modulului de stocuri: