Administrare

În acest meniu se găsesc opţiunile de configurare a societăţilor, salariilor şi utilizatorilor. Acestea au fost tratate la începutul acestui manual în capitolele dedicate.

De asemenea, tot în acest meniu veți regăsii ecranele ce permit întreținerea bazei de date (salvare, restaurare, verificare și alte setări) și definirea numerelor și seriilor pentru documentele operate în program.