Tipuri de articole-servicii

Opţiune specifică modulului de stocuri.

Tipurile de articole, reprezintă un atribut al articolelor.

După atribuirea unui tip de articol, orice mişcare a articolului ce are asociat tipul respectiv, se va contabiliza în conturile contabile alocate acestuia şi totodată va prelua și comportamentul setat (aprovizionabil/ consumabil/ vandabil/ produs/ nestocat).


Ecranul de definire a tipurilor de articole vine cu o serie de astfel de tipuri predefinite și arată astfel:

hmfile_hash_814af791

Semnificatia coloanelor și modul de completare pentru configurarea unor tipuri noi

Sfat: Pentru a genera automat bonul de producție în momentul vânzării și pentru a nu avea stoc la finele perioadei - adică ceea ce se produce în zi, se vinde în zi, creaţi un tip de articol - ex. Produse nestocate, unde bifaţi: vandabil, produs şi nestocat. Ulterior, articolului căruia îi atribuiţi acest tip, ii puteţi defini o reţetă în care se vor indica consumurile specifice. La validarea unei ieşiri a unui astfel de articol, se va genera automat şi bonul de producție, descărcând astfel și cantităţile din reţeta definită. Mai multe detalii regăsiți și în articolul de pe blog - Producție generată din ieșiri.


Observații:


  • Pentru a atribui/modifica un cont unui tip de articol, acesta trebuie să existe deja în planul de conturi.
  • Programul utilizează şi un tip special de articole. Acesta are denumirea "Nedefinit" şi va fi afişat primul în toate ecranele în care va trebui să selectaţi tipul de articol cu care veţi opera. Acest tip special, permite utilizatorului introducerea liberă a denumirii, um, cotei de TVA şi a contului.