Agenti

Opţiune specifică modulului de stocuri.

Acest ecran permite configurarea agenţilor comerciali ai firmei.

Ulterior configurării, agenții pot fi asociați clienților și/sau furnizorilor, cu ajutorul coloanelor dedicate din ecranele "Clienti", respectiv "Furnizori" sau pot fi asociați direct în momentul operării documentelor de intrare/ ieșire prin ecranele dedicate, respectiv "Intrari"/"Iesiri" în lei și în valută.

Situațiile aferente clienților, funizorilor, aprovizionărilor și vânzărilor vor putea fi urmărite în funcție de agenți.

De asemenea, în momentul emiterii unei facturi, după apăsarea butonului "Tipărire", bifați opțiunea "Primitor", iar datele agentului vor fi astfel inserate în factură.


Semnificația coloanelor și modul de completare
  • Cod - se atribuie automat de către program în momentul adaugării unei poziții.
  • Denumire - se completează manual numele şi prenumele agentului.
  • Telefon - numărul de telefon al agentului.
  • CI-serie - seria cărții de identitate.
  • CI-număr - numărul cărții de identitate.
  • Eliberat de - emitentul cărții de identitate.
  • Auto - numărul autovehiculului utilizat de agentul comercial.

Butoanele funcționale din acest ecran și modul de operare al datelor (adăugarea, modificarea, ștergerea) au fost prezentate în secțiunea Consideratii generale.


Observație:  


  • Agenții vor figura pe facturi dacă, în acest ecran, au fost completate minimum seria și numărul cărții de identitate.