Casa-Banca-Deconturi

Operaţiunile de trezorerie presupun introducerea datelor pentru registrul de casă, jurnalul de bancă, deconturi. Pentru fiecare dintre acestea, în program se regăsește un ecran dedicat, atât pentru operațiunile în lei, cât și pentru cele în valută, cu modul de operare asemănător, astfel că vor fi prezentate împreună.

Ecranul conţine două tabele (zone) pentru introducerea datelor:

  • tabelul din partea superioară- permite introducerea datei de operare, restul informaţiilor fiind preluate automat în baza informațiilor anterior operate și în baza înregistrărilor din tabelul privind detaliile.
  • tabelul privind detaliile- în care se introduc articolelor contabile și sumele plătite/încasate.

Modul de operare
Butoane funcționale

Observații:


  • Dacă facturile nu sunt achitate corect, Situația furnizorilor / Situația clienților va fi denaturată, dar nu vor fi afectate înregistrările contabile. Pentru a remedia, se completează suma corectă în coloana "Neachitat la zi" din aceste ecrane.
  • Programul nu permite salvarea unei plăți/încasări pentru un terț cu facturi în sistemul TVA la încasare care nu sunt asociate corect.
  • La introducerea operaţiilor, unul dintre conturi (debit/credit) nu poate fi altul decât contul de trezorerie, programul completându-l automat.
  • Dacă se dorește înregistrarea prin aceste ecrane a anumitor operațiuni prin alte conturi decât cele implicite menționate cu analiticele aferente (exemplu: contul 5125), pentru afișarea în listă este necesară completarea acestora în ecranul "Configurare societăți"- Conturi automate.
  • În cazul în care au fost introduse plăţi sau încasări la documente operate prin ecranele de intrări sau ieşiri, utilizând butoanele "Plată"/"Încasare" din acestea, acele operaţii se vor regăsi în lista de detalii a contului utilizat pentru plată/încasare.

Vezi şi: