Iesiri - lei

Ecranul permite introducerea vânzărilor în ţară.

Poate fi utilizat şi la introducerea unor operaţii asimilate vânzărilor, conform tipurilor prezentate mai jos.

Ecranul conţine două tabele (zone) pentru introducerea datelor:

 • tabelul destinat datelor din antetul documentelor - în care se va înregistra tipul, data și numărul documentului, precum și datele clientului;
 • tabelul destinat detaliilor documentelor - în care se vor înregistra articolele/serviciile vândute.

Mai jos regăsiți informații detaliate.

Înaintea operării ieșirilor, pentru evidența corectă a stocurilor, asigurați-vă că ați definit gestiunile în ecranul dedicat.

Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul Consideratii generale.


Tabelul aferent antetului
Tabelul aferent detaliilor
Butoane funcționale

Observații:


 • Câmpul "Tip" va fi afișat pe fundal:
  • roșu - dacă ați selectat o casă de marcat în ecranul "Configurare societăți" și nu ați tipărit bonul fiscal (doar pentru înregistrările de tip "B- bon de casă și C- bon de casă cu cod fiscal");
  • gri -dacă factura a fos transmisă în SPV prin ecranul e-Facturi.
  • albastru deschis- pentru facturile transmise prin e-mail.
  • albastru închis - în cazul facturilor emise către instituțiile statului, pentru a marca necesitatea transmiterii facturii electronice, iar după generare și validare acestora, câmpul va fi afișat pe fundal albastru deschis.
 • Sunt considerate autofacturi ieșirile pentru care clientul ales are același cod fiscal cu cel completat în ecranul "Configurare societati".
 • Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă, astfel că nu vor fi luate în calcul de către program la generarea situaţiilor/rapoartelor.
 • Facturile nevalidate, ca şi cele validate dar fara detalii, vor fi considerate anulate în D394.
 • Butonul "Validare" va fi inactiv dacă la definirea clientului s-a modificat contul analitic al acestuia, utilizându-se conturi din clasa 5. În această situaţie, substituind contul 4111 cu unul din clasa 5 (5311 de exemplu), documentul este achitat direct, iar plata va fi reflectată şi în Registrul de casă sau Jurnalul de.bancă, după caz.

Vezi şi:


 


Citeste şi: