Introducerea raportului fiscal Z

Pornind de la recomandarea de a introduce toate ieşirile prin intermediul ecranului de ieşiri, pentru a înregistra vânzările de bunuri sau servicii încasate numerar, cu tichete de masă, card, etc. fără nominalizarea clientului, se va proceda conform exemplului de mai jos.

Sfat: Dacă prestați servicii ce se încasează cu bon fiscal sau efectuați comerț cu amănuntul pentru care evidența este condusă în sistem global-valoric, puteți opta pentru importul fișierelor generate de casa de marcat. În acest sens, urmați pașii prezentați în articolul Import din A4200 in SAGA.


Exemplu:

O firmă cu obiect de activitate principal-comerţ cu amănuntul care încasează contravaloarea mărfurilor în numerar, cu tichete şi prin POS bancar (carduri VISA, Mastercad, etc.), va proceda astfel:

1. În ecranul "Fisiere">"Clienti", se vor crea clienţi fictivi, în funcţie de necesităţi:

Operare raport z 1

Pentru fiecare tip de încasare se va completa contul sintetic sau analitic utilizat.

2. În ecranul Iesiri, se vor înregistra vânzările de bunuri sau servicii, conform raportului fiscal Z, emis de aparatele de marcat fiscale utilizate.

Pentru exemplificare, presupunând că firma, a vândut marfă cu bon fiscal către populaţie în valoare de 2000 lei (conform raportului fiscal Z de închidere, nr.100), din care:

  • 1000 lei încasate numerar;
  • 800 lei încasare cu tichete de masă;
  • 200 lei încasate cu card;

şi a efectuat prestări de servicii către populaţie, pentru care a emis bonuri fiscale în valoare de 500 lei (conform raportului fiscal Z de închidere nr.80), încasate cu card, în ecranul de ieşiri se vor opera înregistrările, astfel:

  • Pentru vânzări marfă:

Introducerea raportului z 2

După cum se poate observa, a fost adaugată câte o poziție pentru fiecare tip de încasare, păstrând numărul documentului. Astfel, după validarea bonului se va efectua automat și încasarea, nota contabilă generată fiind de forma celei prezentate mai sus, în funcție de contul asociat clientului fictiv selectat și de contul în care se vor înregistra veniturile din vânzare.

  • Pentru prestări servicii:

Introducerea raportului z 3


Observație:


  • Articolele contabile generate pentru conturile de casă/bancă se vor regăsi automat în registrul de casă sau în jurnalul de bancă, după caz.