Intrari - valuta

Opţiunea meniului corespunzătoare intrărilor în valută, devine activă doar după bifarea opțiunii "Cu operatii in valută" din ecranul Configurare societati.

Ecranul permite introducerea achiziţiilor de bunuri şi servicii, din UE si din afara UE, sau de la furnizori din ţară. Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de cumpărare- facturi, DVI (declaraţii vamale de import) numai prin intermediul acestui ecran.

Ecranul  conţine două tabele (zone) pentru introducerea datelor:

  • Tabelul destinat datelor din antetul documentelor- în care se va înregistra tipul, data și numărul documentului, precum și datele furnizorului;
  • Tabelul destinat detaliilor documentelor- în care se vor înregistra articolele/serviciile achiziționate.

Mai jos regăsiți informații detaliate.

Înaintea operării intrărilor, pentru evidența corectă a stocurilor, asigurați-vă că ați definit gestiunile în ecranul dedicat.

Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul Consideratii generale.


Tabelul aferent antetului
Tabelul aferent detaliilor
Butoane funcționale

Observații:


  • Completați corect codul de țară pentru furnizori, în momentul operării acestora. În funcție de țara furnizorului, în acest ecran veți regăsii funcțiile necesare înregistrării corecte. Tot în funcție de țara selectată, înregistrările operate vor putea fi transmise corect în declarații.
  • Programul completează automat la tip document tipul "T - taxare inversă" pentru toate intrările operate de la furnizori cu sediul în UE.
  • Dacă o poziție tarifară este asociată mai multor linii din detaliile facturii, valorile înscrise în poziția tarifară vor fi împărțite în mod egal pentru fiecare linie după salvarea înregistrării.
  • Din motive tehnice, la TVA înscris pe declaraţiile vamale (TVA import), programul nu utilizează metoda clasică de înregistrare a acestuia prin articolul contabil 4426=5121, 5311, etc. Pentru a înregistra TVA datorat în vamă se utilizează o metodă care va conţine 2 paşi. La validare se va genera articol contabil 4426=462, urmând ca la înregistrarea plăţii acestuia prin bancă sau numerar, să fie efectuat articolul contabil 462=5121 sau 5311 după caz.
  • Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă, astfel că nu vor fi luate în calcul de către program.
  • Butonul "Validare" va fi inactiv dacă la definirea furnizorului s-a modificat contul analitic al acestuia, utilizându-se conturi din clasa 5. În această situaţie substituind contul 401 cu 5311 de exemplu, documentul este achitat direct, iar plata va fi reflectată şi în Registrul de casă sau Jurnalul de.bancă după caz.
  • Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau de dare în folosinţă a obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor înregistrări.

Vezi şi: