Situatie consumuri

Ecran ce permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor consumate în intervalul de timp setat.


Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.

Dacă s-a optat pentru urmărirea articolelor pe loturi și/sau dacă au fost definite activități, în ecranul Grupe, filtrarea se va putea realiza și în funcție de acestea.

Informaţiile din acest ecran provin atât din bonurile de consum cât şi din ecranul de consumuri folosit la culegerea bonurilor de predare a producţiei, dacă este cazul. Consumurile preluate din ecranul de consumuri a producţiei, sunt puse în evidenţă pe ecran utilizându-se o culoare distinctă.

Butoane funcționale

Butoanele cu funcții comune cu a altor ecrane, au fost prezentate în secțiunea Consideratii generale. Butoanele regăsite doar în acest ecran sau cu funcții specifice, vor fi prezentate în continuare:

B fisa art-  buton ce deschide fișa articolului selectat.

Situatie aprov 1-  tipăreşte situaţia afișată în tabel, după aplicarea filtrelor.

Situatie aprov 3-  tipăreşte situaţia cumulată pe articole