Intrari

Operaţiile de cumpărare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând ecranele funcţionale pentru intrări.

Opţiunea meniului corespunzătoare intrărilor în valută, va fi activă numai dacă  se bifează opțiunea "Cu operatii in valută" din ecranul "Configurare societăți".

Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de cumpărare şi asimilate acestora, fie detaliat, fie în mod sintetic.

Ecranele funcţionale pentru operarea cumpărărilor, conţin două tabele (zone) pentru introducerea datelor:

  1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor;
  2. tabelul pentru detaliile documentelor.

Explicații detaliate regăsiți în secțiunile corespunzătoare.