Situatie productie

Ecran ce permite listarea unei situaţii analitice a articolelor de tip produs finit/semifabricat predate şi/sau a consumurilor aferente acestora dacă este cazul, din intervalul de timp definit.


Ecranul este împărțit în două tabele. În primul vor fi afișate produsele finite/semifabricatele predate în perioada definită, iar în al doilea tabel vor fi afișate articolele consumate.

Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.

Dacă s-a optat pentru urmărirea articolelor pe loturi și/sau dacă au fost definite activități, în ecranul Grupe, filtrarea se va putea realiza și în funcție de acestea.

Butoane funcționale

Butoanele cu funcții comune cu a altor ecrane, au fost prezentate în secțiunea Consideratii generale. Butoanele regăsite doar în acest ecran sau cu funcții specifice, vor fi prezentate în continuare:

B fisa art- buton ce deschide fișa articolului selectat.

Productie 1- tipăreşte situația producției din perioada definită.

Productie 3- tipăreşte situaţia bonurilor de predare împreună cu lista consumurilor aferente.

Situatie prod 1- tipăreşte situaţia bonurilor de predare, cumulate pe articol, împreună cu lista consumurilor aferente.