Iesiri

Operaţiile de vânzare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând ecranele funcţionale pentru ieşiri.

Opţiunea de meniu corespunzătoare ieşirilor în valută, va fi activă numai dacă  se bifează opțiunea "Cu operatii in valută" din ecranul "Configurare societăți"

Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de vânzare şi asimilate acestora, fie detaliat, fie în mod sintetic.

Ecranele funcţionale pentru operarea vânzărilor, conţin două tabele (zone) pentru introducerea datelor:

  1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor;
  2. tabelul pentru detaliile documentelor.

Explicații detaliate regăsiți în secțiunile corespunzătoare.