Cheltuieli-Venituri in avans

Ecran destinat gestionării cheltuielilor/ veniturilor în avans. Cheltuielile/veniturile în avans inregistrate în acest ecran vor genera articole contabile la confirmarea  validării intermediare "Inregistrare cheltuieli/venituri în avans" disponibilă  în ecranul "Inchidere luna". Inregistrarea contabilă se face considerând valoarea dată de raportul dintre sumele înscrise în  câmpurile “Valoare rămasă” și “Durată rămasă”.


Semnificația coloanelor și modul de operare
Butoane funcționale

Observație:


  • În cazul în care se adaugă în program facturi de intrare înregistrate pe contul 471 (în ecranul “Intrări”), programul va propune adăugarea automată a cheltuielii în avans, generând în acest sens un mesaj. La confirmarea acestui mesaj, programul precompletează în mod automat o poziție în ecranul “Cheltuieli/venituri in avans” ce poate fi configurată manual ulterior. Programul procedează identic și pentru facturile de ieșire înregistrate pe contul 472 in ecranul “Iesiri”.
  • În situația în care nu doriți ca programul sa mai înregistreze notele contabile aferente unei poziții din acest ecran, puteți șterge înregistrarea dacă nu vă interesează păstrarea evidenței, sau modifica manual durata rămasă/valoarea rămasă de inregistrat. În acest caz trebuie să luați în considerare faptul că la o devalidare si revalidare a închiderii de lună pentru perioadele din urmă, nota contabilă aferentă înregistrării șterse/modificate nu se va mai genera, fapt ce ar putea afecta situațiile din urmă și crea confuzie.