Gestiuni

Ecran ce permite configurarea gestiunilor global-valorice şi/sau a gestiunilor cantitativ-valorice, în funcție de modul în care se dorește ținerea evidenței stocului în program.

Pentru a avea o evidență corectă, configurarea gestiunilor trebuie realizată înainte de a efectua operațiuni cu stocurile.  


Gestiunea global-valorică
Gestiunea cantitativ-valorică

Butoanele funcționale din acest ecran și modul de operare al datelor (adăugarea, modificarea, ștergerea) au fost prezentate în secțiunea Consideratii generale.


Vezi şi: