Situatii manageriale

În acest ecran se pot vizualiza grafic evoluțiile profitului, veniturilor, cheltuielilor, încasărilor şi plătilor, din perioada definită.


Dacă perioada selectată depășește o lună, graficele vor fi afișate pe luni. Altfel, afişarea se va efectua pe zile.

Situațiile pot fi filtrate după activitate (centru de profit), în cazul în care acestea au fost folosite.

În cazul în care evidența se ține pe activități, în pagina "Profit, cheltuieli și venituri pe activități" aveți cheltuielile directe/indirecte, veniturile directe/indirecte și profitul pe activități (centre de profit).

Cheltuielile si veniturile care nu au alocată activitatea se vor repartiza automat după valoarea veniturilor sau a cheltuielilor directe, după cum s-a optat.

În cazul în care se folosesc coduri arborescente (coduri de forma 001, 0001.01, 001.02 etc.) diferențele dintre nivelul superior şi cel inferior se vor repartiza de asemenea.