Normare

Ecranul permite introducerea şi calculul realizărilor pe baza de norme pentru salariați şi tipărirea de situații cumulate pe norme şi/sau salariați.

Datele introduse în acest ecran nu produc efecte în partea de salarii.


Semnificația coloanelor și modul de completare
Butoane funcționale