Bilant

Modul destinat simplificării completării bilanţului prin calcularea automată a majorităţii sumelor ce trebuie completate în formularele de bilanţ.

Ecranul este împărţit în pagini ce corespund formularelor de bilanţ şi o pagină dedicată datelor despre agentul economic, semnături și lista de corelaţii.


După accesarea ecranului, completaţi data până la care doriţi generarea sumelor din formulare. Perioada luată în calcul va fi de la 1 ianuarie, anul datei respective, până la data setată. Pentru a calcula sumele, apăsaţi  butonul B actualizare date.

În funcție de datele operate în program, formularele pentru bilanț și unele note explicative, vor fi populate cu date preluate și calculate automat. Aceste date pot fi modificate manual.

Prima pagină "Informații generale"- conţine datele generale necesare şi lista cu corelaţii. În cazul în care o corelaţie nu este îndeplinită, aceasta va fi evidențiată pe fundal de culoarea roşie. În funcție de formularul indicat, aceste corelații trebuiesc identificate și rectificate pentru a fi îndeplinite.


bilant_zoom60

Formule utilizate
Butoane funcționale

Vezi şi:Observații:


  • Notele explicative nu se depun pentru microentități. Astfel, pagina "Note explicative" și butonul de tipărire a acestora vor fi inactive dacă în pagina "Informații suplimentare", tipul entității este "Microentitate".
  • Există situaţii în care o corelaţie să nu fie îndeplinită din cauza rotunjirilor. În acest caz, trebuie modificată manual una din sumele care intră în calcul pentru a forţa egalitatea.
  • Anumite conturi nu au fost inserate în formule pentru că apar pe mai multe poziţii şi trebuie repartizate după natura elementelor respective. De ex. 290, 291, 293, 590. Modificaţi cu atenţie formulele şi numai daca este neapărat necesar.
  • Începând cu versiunea 3.0.553, din acest ecran, pot fi generate situațiile financiare interimare.