Situatie obiecte inventar

Ecran ce permite listarea situației obiectelor de inventar din intervalul de timp definit.


Se poate lista situația intrărilor de obiecte de inventar, a obiectelor de inventar date în folosinţă şi a celor casate, conform selecției din caseta "Tip situatie".

Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.

Dacă s-a optat pentru urmărirea articolelor pe loturi și/sau dacă au fost definite activități, în ecranul Grupe, filtrarea se va putea realiza și în funcție de acestea.

Butoane funcționale

Butoanele cu funcții comune cu a altor ecrane, au fost prezentate în secțiunea Consideratii generale. Butoanele regăsite doar în acest ecran sau cu funcții specifice, vor fi prezentate în continuare:

B fisa art-  buton ce deschide fișa articolului selectat.

B tiparire all-  tipăreşte situaţia afișată în tabel, după aplicarea filtrelor.