Fisa contului

Ecran ce permite listarea fişei contului ales din listă, pentru intervalul de timp setat de utilizator.


Ecranul este împărțit în două pagini:

  • Standard
  • În forma T
Fisa conturi

Implicit va fi afisată forma standard a fișei contului prin care vor fi prezentate mişcările în debitul/creditul contului şi soldul acestuia după fiecare operaţie.

Pagina "În forma T" este folosită pentru vizualizarea operațiunilor din conturile pe debit si credit concomitent si a soldurilor, rulajelor si sumelor precedente şi cumulate.

Filtre aplicabile:

  • De la...până la... - Permite setarea perioadei în care sunt cuprinse înregistrările aferente contului ales.
  • Lei - această casetă va fi vizibilă doar dacă a fost bifată opțiunea "Cu operații în valută" din ecranul Configurare societati și permite selectarea monedei.
  • Toate tipurile - din lista derulantă se poate alege numai miscările contului care au un anumit tip de operaţii.
  • Cumulare pe document - bifarea acestei opțiuni face ca în fişa de cont, operaţiunile înregistrate prin contul ales, să fie cumulate pe documentul cu care s-au operat.
  • Toate conturile - se poate alege doar unul din conturile corespondente a contului pentru care se listează fişa (din lista derulantă aflată în partea inferioară a ecranului).
  • Tipărirea fişei se face prin apăsarea butonului Tipărire. Se poate opta pentru listarea fişei de cont curente sau a fişei de cont pentru toate conturile.

Observație:


  • Dacă exista diferențe între soldul contului sintetic și suma conturilor analitice, acestea pot proveni de la înregistrările operate direct pe contul sintetic. Pentru verificare, se generează fișa de cont aferentă contului sintetic pentru o perioadă mai mare de timp, iar operațiunile înregistrate direct pe contul sintetic vor fi afișate pe fundal roșu.