Intrari - lei

Ecranul permite introducerea achiziţiilor din ţară.

Prin acest ecran pot fi introduse documentele de cumpărare, conform tipurilor prezentate mai jos.

Ecranul  conţine două tabele (zone) pentru introducerea datelor:

  • tabelul destinat datelor din antetul documentelor- în care se va înregistra tipul, data și numărul documentului, precum și datele furnizorului;
  • tabelul destinat detaliilor documentelor- în care se vor înregistra articolele/serviciile achiziționate.

Mai jos regăsiți informații detaliate.

Înaintea operării intrărilor, pentru evidența corectă a stocurilor, asigurați-vă că ați definit gestiunile în ecranul dedicat.

Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul Consideratii generale.


Tabelul aferent antetului
Tabelul aferent detaliilor
Butoane funcționale

Observații:


  • Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă, astfel că nu vor fi luate în calcul de către program la generarea situaţiilor/rapoartelor.
  • Butonul "Validare" va fi inactiv dacă la definirea furnizorului s-a modificat contul analitic al acestuia, utilizându-se conturi din clasa 5. În această situaţie, substituind contul 401 cu unul din clasa 5 (5311 de exemplu), documentul este achitat direct, iar plata va fi reflectată şi în Registrul de casă sau Jurnalul de.bancă, după caz.
  • Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau de dare în folosinţă a obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor înregistrări.

Vezi şi:Vezi şi: