Productie pentru ciclu de executie mai lung de o luna

În cazul în care s-a optat pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung de o lună din ecranul Configurare societati - Setari diverse , conţinutul ecranului se schimbă, validarea produselor şi a consumurilor realizându-se independent.


Pașii de urmat pentru înregistrarea unui articol a cărui producție începe în luna în curs şi se termină într-o lună urmatoare:

  1. Se introduce articolul ce urmează a fi produs, fară a fi validat, cu data calendaristică estimată pentru realizarea acestuia.
  2. Se introduc consumurile aferente lunii în curs, la data cand acestea survin, şi se validează cu butonul "Validez" din partea de jos a tabelului aferent consumurilor.
  3. Se închide luna, moment în care se va înregistra şi productia în curs de execuţie (se înregistrează articolul contabil 331=711 cu data de sfârșit a lunii în curs și articolul contabil 711=331 cu data de 1 a lunii următoare). Dacă produsul este de tip "Nestocat", se va considera ca este vorba de un serviciu şi se va folosi contul 332.
  4. Se înregistrează consumurile din luna următoare şi se validează.
  5. La realizarea produsului, se complează data corectă, după care se validează cu butonul din tabelul aferent articolelor produse.

Vezi şi: