Registrul Inventar

Ecran ce permite listarea registrului inventar pentru orice interval de timp, acoperit cu date.


Registrul inventar conţine toate conturile sintetice de grad 1 sau 2 ce prezintă sold la finele perioadei.

Acest raport anual inutil există şi trebuie tipărit pentru a nu primi amendă.