Operare cu cod de bare

În cazul în care se doreşte folosirea unui scaner pentru operare, în primul rând, în ecranul Articole, se completează codul de bare corespunzător articolului, în coloana "Cod bare".


Pentru operarea propriuzisă, se selectează tabelul în care se face adăugarea (tabelul aferent detaliilor din ecranele de facturare, bonuri de consum, producţie etc.) şi se scanează codul de bare aferent articolului. În acest moment, programul verifică existenţa codului de bare scanat în lista de articole, iar dacă îl găseşte, va adăuga o nouă linie cu articolul corespunzător.

Opţiunea este funcţională în toate ecranele de operare în care este necesar să se aleagă articolul.

Scanarea unui cod de bare cu ajutorul unui cititor înseamnă introducerea unui număr urmată de apăsarea tastei < Enter >. Prin urmare, această operaţie este echivalentă cu introducerea codului de bare de la tastatură, urmată de apăsarea tastei < Enter >.


Observație:


  • În cazul în care articolul există deja în tabel, nu se va mai adăuga o poziţie nouă, ci se va selecta automat poziţia existentă.