Declaratia 406 - SAF-T

Fișierul standard de control fiscal (SAF-T), reprezintă un standard internațional utilizat pentru transferul electronic de date din evidența contabilă și fiscală, de la contribuabili/plătitori către autoritățile fiscale și auditori, printr-un fișier în format electronic, de tip XML.

Declarația 406 în format XML poate fi exportată din acest ecran, după verificarea și completarea datelor din tabelele prezentate în continuare, organizate după structura SAF-T.


Informații generale
Nomenclatoare (Master files)
Registru Jurnal (General Ledger Entries)
Documente contabile (Source Documents)

Observații:


  • Înainte de a genera declarația, apasați butonul "Actualizare date".
  • Pentru clienți si furnizori, regulile de validare ale declarației impun completarea localității. Folositi butoanele "Verificare toti furnizorii/clientii" din ecranele "Furnizori/Clienti", pentru completarea automată a adresei aferentă persoanele juridice din România.
  • Nu se acceptă folosirea de sintetice de grad I acolo unde există sintetice de grad II. Dacă aveti astfel de cazuri, modificați conturile cu probleme din ecranul Intretinere BD, pagina "Modificare coduri", poziția "Modificare cont contabil". De ex., dacă s-a folosit 701 în loc de 7015, completați la "Cod actual" cu 701 și la "Cod nou" cu 7015, apoi apasați "Execută".
  • Activele se declară doar anual, la data depunerii situațiilor financiare.
  • Stocurile se declară doar la cererea reprezentanților ANAF.
  • Declarația se redepune în cazul în care survin modificări în datele depuse deja. 


Vezi şi: