Numere si serii

În acest ecran se pot înregistra numere și serii pentru diversele tipuri de documente. După configurarea plajei de numere, acestea vor fi preluate automat în ecranele de operare.


Observație:


  • Seria va fi considerată partea alfabetică de început a numarului.

Exemplu: Dacă la coloana "Primul număr" veţi completa cu AA00001, se va considera seria AA și numărul 00001.

Se pot aloca serii diferite pentru utilizatori asociind numele utilizatorului. Această opţiune este utilă atunci când programul este folosit de mai mulţi utilizatori pentru operarea aceloraşi documente, pentru a evita duplicarea numerelor.

Butoane funcţionale

Butoanele cu funcții comune cu a altor ecrane, au fost prezentate în secțiunea Consideratii generale. Butoanele regăsite doar în acest ecran sau cu funcții specifice, vor fi prezentate în continuare:

B imprimanta- tipărește decizia pentru numerotarea documentelor. În ecranul e tipărire se vor completa semnatarii (responsabilul pentru conducerea contabilităţii şi responsabilul cu numerotarea documentelor). Pentru a fi preluate documentele dorite în decizie acestea trebuie să aibă aplicată bifa din coloana "ok". Pentru bifarea/debifarea tuturor documentelor folosiți butoanele B bifare debifare.

B actualizare- generează automat plajele de serii şi numere pentru documentele existente, corespunzătoare fiecărui an.