Export date

Ecran ce permite exportul datelor, în fișiere de tip DBF, pentru un interval de timp ales de utilizator.  

Pot fi exportate următoarele date:

 • nomenclatorul de clienţi;
 • nomenclatorul de furnizori;
 • articole contabile - inclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor;
 • articole contabile - exclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor;
 • intrările operate prin ecranul de intrări și intrări- valută;
 • ieşirile operate prin ecranul de ieşiri și ieşiri- valută;
 • nomenclatorul de articole;
 • bonurile de consum;
 • procesele verbale de dare în folosință a obiectelor de inventar;
 • bonurile de producție.

Data de început a primului interval de timp, la primul export, va fi completată automat cu prima zi a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat deja închiderea de lună. Ulterior, prima zi va fi ziua imediat următoare celei deja exportate, putând fi modificată. Data de final va fi data aleasă de utilizator.

În partea din dreapta ecranului vă vor fi afişate informaţii detaliate despre datele exportate.

După salvare, se vor genera fişiere de tip DBF în folderul X:\SAGA C.3.0\EXPORT\NUME_FIRMA, unde X este litera unităţii de disc pe care este instalat programul, de regulă C:\. Acestea vor avea următoarea denumire:

 • Pentru clienţi: Clienti_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
 • Pentru furnizori: Furnizori_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
 • Pentru articole: Articole_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
 • Pentru intrări: IN_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
 • Pentru ieşiri: IE_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
 • Pentru articole contabile cu sau fără intrări şi ieşiri: NC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
 • Pentru bonuri de consum: BC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
 • Pentru procesele verbale de dare în folosinta a obiectelor de inventar: DF_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
 • Pentru bonurile de producție: PRODUCTIE_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf,
  unde ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA este intervalul de timp pentru care s-a efectuat exportul exprimat în forma zi-lună-an.

Pentru detalii cu privire la structura fișierelor și modul în care trebuie efectuată operația de export/import, consultați și secțiunea Import date.


Observație:


 • În cazul în care exportaţi intrările, ieşirile şi doriţi şi exportul de articole contabile, alegeţi la exportul de articole contabile- articole contabile fără intrări şi ieşiri.
 • Importul din fisiere nu poate păstra asocierile dintre facturi și plățile/încasările aferente acestora. După importul de date acestea trebuie refăcute folosind ecranele "Registru de casa" sau "Jurnal de banca", după caz.

Vezi şi: